Регистрация
клуб "1666 Амстердам"

Устойчивост на паролата

Паролата ви трябва да бъде най-малко 6 символа

Членството в клуба е напълно безплатно и без никакви ангажименти!

Предимствата да сте член на
клуб "1666 Амстердам"?

  1. Като член, вие можете да четете всички романи, до края! Разбира се, за членовете, това  е напълно безплатно.

  2. Като член, вие ще получавате най-новите известия, чрез имейл, относно творчеството на Иван Стоянов-Бари.

  3. При издаването на нова озвучителна серия на романа “Ад 1666 Амстердам”, вие ще бъдете от първите, които ще я чуят.

  4. При закупуване на книжна версия на роман, директно от автора, то вие ще го получите с автограф и евентуално намаление.
Устойчивост на паролата

Паролата ви трябва да бъде най-малко 6 символа